Place Standard Tool i Gladsaxe Kommune – Værebroparken

En del af projekt Byens Rum - Livet mellem husene

Udskriv case

Kontakt

Mette Dybkjær
Leder af Social Balance
Gladsaxe Kommune

Tlf: 51 94 21 00
METDYB@gladsaxe.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Enheden for Social Balance i Gladsaxe Kommune arbejder for at alle bydele i kommunen er i social balance. I samarbejdet med den boligsociale helhedsplan i Værebroparken er der behov for et fælles sprog, når lokalområdet italesættes.
Formålet med at afprøve kortlægnings- og dialogværktøjet Place Standard Tool er derfor:
At Den boligsociale helhedsplan og ’Social Balance’ får et fælles sprog om lokalområde - både den fysiske og sociale dimension

Målgruppe & Arena

Ledere og medarbejdere i henholdsvis sekretariatet for Social Balance og Den boligsociale helhedsplan Værebroparken

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.07.2019 - 31.12.2021

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Information og undervisning
 • Beskrivelse af indsats

  Vi mødtes til et kortlægnings-arrangement i en speed-proces på én time. Her drøftede og vurderede vi de 14 emner i Place Standard Tool i mindre grupper.

  Værktøjet blev brugt til at skabe et fælles sprog, hvor ressourcer, potentialer og idéer drøftedes. Der kom ikke et konkret output af arrangementet.

  Vi brugte en light-udgave af værktøjet (Alle 14 emner med kun ét overordnet spørgsmål).

  Se evalueringen af det samlede projekt Byens Rum - Livet mellem husene i fil 1

  Find alle materialer fra projektet her: Byens Rum - Inspiration og materialer

  Materiale

  Evaluering - Byens RumDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Lederen af sekretariatet for Social Balance drev processen med værktøjet.

  Rekruttering

  Ikke relevant

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Indsatsen foregik som en del af Projektet Byens Rum - Livet mellem husene

  ”Vi haft en indledende samtale om vi overhovedet ser dette boligområde på samme måde. Der brugte vi en light-version af PST (Alle 14 emner med kun ét overordnet spørgsmål). Vi brugte 1 time på det, så det var sådan en speed-proces. Det fungerede rigtig godt”.

  Mette Dybkjær, Leder, Social Balance, Gladsaxe Kommune

  Virkning

  Der kom ikke et konkret output ud af kortlægningsarrangementet, men vi fik skabt et fælles sprog ud fra de 14 emner og kan bruge det i vores videre forståelse af Værebroparken. Det er blevet besluttet at anvende værktøjet mere generelt, når der er behov for vurderingen af bolig- eller byområder fra borgerne.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Implementering af indsatsen er ikke relevant, men det er besluttet at arbejde videre med Place Standard Tool i Gladsaxe Kommune. på forskellige niveauer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Generelle læringspunkter fra projektet:
  • Gå bare i gang. Det er et meget let og brugbart værktøj

  • Det er vigtigt at sammensætte en god tværfaglig og organisatorisk aktionslæringsgruppe/arbejdsgruppe, så man sikrer ejerskab, opbakning og de rigtige kompetencer

  • Få afklaret om der er andre planer i det pågældende lokalområde

  • Prøv selv værktøjet af ved at gå rundt med det i et byrum, inden du skal bruge det aktivt – der kommer nogle andre dimensioner og perspektiver.

  • Lav værktøjet til jeres eget afhængig af sted og målgruppe. Man kan skalere værktøjet afhængig af tid, ressourcer og output.

  • Forventningsafstemme både internt i aktionslæringsgruppen/arbejdsgruppen og overfor borgerne, om processen skal udmunde i mindre konkrete handlinger eller input til et større visionsarbejde.

  • Vær tydelig overfor borgerne, hvad man overhovedet kan ændre på.

  • Værktøjet kommer mere til sin ret, hvis man går en tur på det valgte sted sammen med borgerne med værktøjet i hånden eller ”in mente”

  • Gennemgå emner og spørgsmålene. Det gør, at man får mere ejerskab over redskabet, at man sidder og forholder sig til spørgsmålene og evt. omformulerer dem, så spørgsmålene passer til den kontekst, de skal bruges

  • Det er en god idé at optage de fælles drøftelser i kortlægningsarrangementet og tage billeder af de udfyldte ’cirkler’

  • Der skal være en facilitator i grupperne og i plenum, der er vant til at facilitere uden at komme med sine egne holdninger

  • Det kræver mere forberedelse, end man lige regner med. Både at planlægge, rekruttere og opfølge

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Værktøjet bliver lidt teksttung, hvis man skal arbejde med den lidt hurtigt. Derfor er det fremmende hvis man - som vi gjorde - laver en light version til sig selv - en form for generisk model der passer til konteksten.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  En fordel ved værktøjet er, at det bliver en struktureret samtale, hvor man tager ’følelserne ud af samtalen’. Følelser og subjektive oplevelser kan godt indlede en snak om de forskellige emner, men ved at man skal vurdere nogle bestemte emner, at der er en struktur for samtalen, og at man skal finde frem til en fælles vurdering af lokalområdets ressourcer, bliver fokus på det fælles tredje, nemlig ”vores lokalområde”.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x