Alle cases indenfor:

Udvikling

Forebyggelse af rygestart hos børn i grundskoler

Ingen børn og unge i Billund Kommune ryger i 2030

Røgfri Skoletid i Københavns Kommune: Rygevaneundersøgelse 2018, før-måling.

En baselineundersøgelse af udskolingselevers (7.-9. klassetrin) ryge- og tobaksvaner, oplevelser relateret til rygning i skoletiden og synlig rygning i skoletiden.

VBA implementering i Sundhed og Omsorg

Uddannelse af frontpersonale internt i kommunen i VBA-metoden

Røgfrihed For Alle

Tobakforebyggelse målrettet socialt udsatte på væresteder - Samling af resultater fra 12 kommuner

Digitalt Rygestop

Afprøvning af en anderledes rygestopindsats målrettet psykisk sårbare