Alle cases indenfor:

Sex

Sund i Naturen – et tilbud til dig med stress, angst eller depression

Forøget livskvalitet med naturen som ramme i Fredensborg Kommune

Seksualvejledning i Brønderslev Kommune

Seksualvejledning målrettet borgere med udviklingshæmning på specialområdet

Gratis Psykologhjælp til Unge (GPU) i Aarhus Kommune

Forebyggelse af lettere mentale helbredsproblemer i ungdomslivet

Rigere uden Røg

Vil tilbud om økonomisk belønning til rygere der opnår røgfrihed, rekruttere flere rygere og opnå højere rygestoprater?

Røgfri Erhvervsskoler

Projekt der understøtter erhvervsskoler i at implementere røgfri skoletid - et samarbejdsprojekt mellem Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen

Rygestop og motion

Et anderledes rygestopforløb med fokus på fysisk træning i lokalt fitnessenter

Henvisning til rygestop med brug af VBA (Very Brief Advice) på hospital

Tværsektorielt samarbejde mellem Sygehus Lillebælt og omkringliggende kommuner

Røgfri i naturen – Silkeborg Kommune

Et rygestoptilbud i Silkeborg Kommune, som udelukkende foregår i naturen.

Friske Lunger i Arbejde

Samarbejde mellem 3F, Lungeforeningen, erhvervsskoler og kommunerne om at sikre en røgfri fremtid