Alle cases indenfor:

Særlig indsats

Alkoholkampagne i Silkeborg Kommune – forebyggelse af spritkørsel

Oplysning og dialog med borgerne om alkoholfrie drikke mhp. forebyggelse af spritkørsel

Fredericia Sund By mikro-partnerskaber

Samarbejde på tværs for at fremme folkesundheden i Fredericia Kommune

Naturligvis

Indsats for børn og unge med særlige behov i Thisted Kommune

Fastholdelsescaféer

Randers Sundhedscenter tilbyder alle deltagere på rygestopkurser og individuelle forløb at komme til fastholdelsescaféer efterfølgende.

Røgfri Skoletid i Københavns Kommune: Rygevaneundersøgelse 2018, før-måling.

En baselineundersøgelse af udskolingselevers (7.-9. klassetrin) ryge- og tobaksvaner, oplevelser relateret til rygning i skoletiden og synlig rygning i skoletiden.

Røgfri Skoletid i grundskolen

Politisk sagsfremstilling - Samling af de bedste erfaringer fra 16 kommuner

Gravide rygere i Esbjerg Kommune

Indsats til sårbare gravide rygere med andre udfordringer end graviditet