Særlig indsats

Møder på Tværs i Hvidovre Kommune

Generationsmøder mellem børnehavebørn og seniorer i lokalt aktivitetscenter

Live-træning i Københavns Kommune af Arbejdsmiljø København

Fysioterapeuter fra Arbejdsmiljø København instruerer dagligt 15 min. i øvelser gennem MS Teams, og medarbejderne følger med fra eget hjem eller arbejdsplads.