Alle cases indenfor:

Relationer

Rygestopkursus

Håndholdt indsats og tilbud om gratis rygestopmedicin - et rygestopkursus for alle rygere i Kolding Kommune

Ud i naturen for alle – Nordfyns Kommune

Et af flere tilbud under projektet ”Veflinge liv og fællesskab taber et ton”,

Kvit & Fit

Rygestopforløb med fysisk aktivitet i lokal idrætsforening tæt på hvor borgerne er - Givtigt samarbejde mellem Randers Sundhedscenter og civilsamfundet

Seksualvejledning i Brønderslev Kommune

Seksualvejledning målrettet borgere med udviklingshæmning på specialområdet

Familieorienteret sundhedsindsats i Gellerupparken/Toveshøj i Corona-tiden

En helhedsorienteret indsats med sundhed i familierne i Aarhus Kommune

Den Sociale Vejviser

Udbredelse af viden og kendskab til alle fællesskaber og aktiviteter til borgere i Vejle Kommune

Extreme-Day for 9. klasser i Fredensborg Kommune

En alternativ motionsdag med fokus på fysisk aktivitet, seksuel sundhed og fællesskaber

Rigere uden Røg

Vil tilbud om økonomisk belønning til rygere der opnår røgfrihed, rekruttere flere rygere og opnå højere rygestoprater?

Røgfri skoletid på Viby Gymnasium og HF i Aarhus Kommune

Hvilke fællesskaber kan udvikles, der kan erstatte rygefællesskabet på viby Gymnasium og HF og hvilke aktiviteter kan understøtte Røgfri Skoletid?

Tobaksforebyggelse – en sammenhængende indsats 13-20 år

En flerstrenget tobaksindsats for Favrskovs børn og unge. Formålet med indsatsen er at skabe en ramme for et fælles fremtidigt samarbejde om at mindske antallet af unge rygere i Favrskov Kommune.

VBA implementering i Sundhed og Omsorg

Uddannelse af frontpersonale internt i kommunen i VBA-metoden