Alle cases indenfor:

Overvægt og vægttab

Extreme-Day for 9. klasser i Fredensborg Kommune

En alternativ motionsdag med fokus på natur, fysisk aktivitet, seksuel sundhed og fællesskaber

Tobaksforebyggelse – en sammenhængende indsats 13-20 år

En flerstrenget tobaksindsats for Favrskovs børn og unge. Formålet med indsatsen er at skabe en ramme for et fælles fremtidigt samarbejde om at mindske antallet af unge rygere i Favrskov Kommune.

Røgfri i naturen – Silkeborg Kommune

Et rygestoptilbud i Silkeborg Kommune, som udelukkende foregår i naturen.

InnoAgeing, Innovativ Aldring med Verdensklasse Natur.

Fremme af aktiv aldring med og i naturen, for mænd i Tønder Kommune

Rigere uden Røg

Vil tilbud om økonomisk belønning til rygere der opnår røgfrihed, rekruttere flere rygere og opnå højere rygestoprater?

LÆR AT TACKLE angst og depression – online

En online mestringsindsats for borgere med symptomer på angst og/eller depression

Familieorienteret sundhedsindsats i Gellerupparken/Toveshøj i Corona-tiden

En helhedsorienteret indsats med sundhed i familierne i Aarhus Kommune

Diabetesundervisning og madlavning i naturen i Københavns Kommune

En helhedsorienteret diabetesindsats, der både rummer undervisning i sygdommen og livet med diabetes, madlavning, fysisk aktivitet, socialt samvær og netværk.

Sund i Naturen – et tilbud til dig med stress, angst eller depression

Forøget livskvalitet med naturen som ramme i Fredensborg Kommune

Gratis Psykologhjælp til Unge (GPU) i Aarhus Kommune

Forebyggelse af lettere mentale helbredsproblemer i ungdomslivet