Alle cases indenfor:

Opsporing

3 ½ års besøg i Nyborg Kommune

Sundhedsplejerskens 3 ½ års besøg i daginstitutioner

Sund fritid for alle i Aalborg Kommune

Inklusion og deltagelse af flere sårbare og udsatte børn og unge i det organiserede forenings – og fritidsliv