Alle cases indenfor:

Oplysningskampagner (viden)

Familieorienteret sundhedsindsats i Gellerupparken/Toveshøj i Corona-tiden

En helhedsorienteret indsats med sundhed i familierne i Aarhus Kommune

Sund Sex Skolen i Svendborg

Seksualundervisning for unge i Svendborg kommune, samt undervisning om børn/unge og seksualitet/formidling af dette - for fagpersoner/forældre rundt om børnene/de unge i Svendborg

Udendørs/vindueskoncerter ved plejehjem

Reduktion af plejehjemsbeboernes oplevelse af ensomhed under Corona i Aarhus Kommune

Storrygerindsatsen 2018 – Herning Kommune

Et styrket samarbejde med alment praktiserende læger og sygehus omkring rekruttering af storrygere ved hjælp af VBA - metoden, gratis nikotinsubstitution og elektroniske henvisninger

Rigtige mænd i lokalområderne

Fysisk aktivitet, fællesskab og foreningsliv i Viborg Kommune

Den gode skolestart

Brobygningsarbejde mellem skole og børnehaver, hvor børn møder børn gennem leg og bevægelse.

Rygestopkursus

Håndholdt indsats og tilbud om gratis rygestopmedicin - et rygestopkursus for alle rygere i Kolding Kommune

Diabetesundervisning og madlavning i naturen i Københavns Kommune

En helhedsorienteret diabetesindsats, der både rummer undervisning i sygdommen og livet med diabetes, madlavning, fysisk aktivitet, socialt samvær og netværk.

Under åben himmel i Københavns Kommune

Understøttelse af helbredsrelaterede handlekompetencer og sygdomsmestring i naturen

Rejseholdet i rygeforebyggelse

Undervisning og dialog med alle kommunens 24 folkeskoler inklusiv specialklasserne

Sommermotion i Frederiksberg Kommune

Sommermotion i Lindevangsparken og Seniormotionsdag