Alle cases indenfor:

Kommunikation

Røgfri på tværs – storrygerprojektet

Storrygerindsats mellem kommune, almen praksis og hospitaler på Vestegnen og Sydamager

Den gode skolestart

Brobygningsarbejde mellem skole og børnehaver, hvor børn møder børn gennem leg og bevægelse.

3 ½ års besøg i Nyborg Kommune

Sundhedsplejerskens 3 ½ års besøg i daginstitutioner

Naturligvis

Indsats for børn og unge med særlige behov i Thisted Kommune

Sund i Naturen for borgere med kronisk sygdom i Fredensborg Kommune

Den gode overgang fra kommune til civilsamfundet - særligt i naturen

Arbejdsglæde i Næstved Kommune

Workshops og events for ansatte med fokus på ABC for mental sundhed og arbejdsglæde

Køge Kvitter Smøgerne

’Gammeldags’ rekruttering via lokale medier fx pressemeddelelse, omdeling af materialer på biblioteker, Borgerservice, PL og lokal annoncering på Facebook

Rigere Uden Røg – Odense

Økonomisk incitament til rygestop for borgere med lav socioøkonomisk status. Virker det?

Tobaksforebyggelse – en sammenhængende indsats 13-20 år

En flerstrenget tobaksindsats for Favrskovs børn og unge. Formålet med indsatsen er at skabe en ramme for et fælles fremtidigt samarbejde om at mindske antallet af unge rygere i Favrskov Kommune.