Alle cases indenfor:

Foreningssamarbejde

Storrygerindsatsen 2018 – Herning Kommune

Et styrket samarbejde med alment praktiserende læger og sygehus omkring rekruttering af storrygere ved hjælp af VBA - metoden, gratis nikotinsubstitution og elektroniske henvisninger

Rygestopkursus

Håndholdt indsats og tilbud om gratis rygestopmedicin - et rygestopkursus for alle rygere i Kolding Kommune

Friske Lunger i Arbejde

Samarbejde mellem 3F, Lungeforeningen, erhvervsskoler og kommunerne om at sikre en røgfri fremtid

Gravide rygere i Esbjerg Kommune

Indsats til sårbare gravide rygere med andre udfordringer end graviditet

Tobaksforebyggelse på ungdomsuddannelser i Ringsted Kommune

Information og dialog om fordelene ved røgfrihed

Sommermotion i Frederiksberg Kommune

Sommermotion i Lindevangsparken og Seniormotionsdag

Naturterapi “Natur, krop & psyke”

Et naturbaseret forløb, som kan hjælpe med til at genfinde indre ro og balance. Få redskaber til at håndtere en livskrise med f.eks. stress-symptomer, sygdom eller smerte.

Psykisk førstehjælp til alle borgere i Vejle Kommune

Et australsk koncept, der er manualiseret af PsykiatriFonden

Bliv stærk med Naturen – Nordfyns Kommune

Et tilbud for voksne med stress, angst og depression

Udendørs/vindueskoncerter ved plejehjem

Reduktion af plejehjemsbeboernes oplevelse af ensomhed under Corona i Aarhus Kommune