Alle cases indenfor:

Adfærdsændring

Rygestop i naturen

Rygestop kombineret med gåture i naturen med naturvejleder

Røgfri på tværs – storrygerprojektet

Storrygerindsats mellem kommune, almen praksis og hospitaler på Vestegnen og Sydamager

Røgfri Erhvervsskoler

Projekt der understøtter erhvervsskoler i at implementere røgfri skoletid - et samarbejdsprojekt mellem Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen

Kvit & Fit

Rygestopforløb med fysisk aktivitet i lokal idrætsforening tæt på hvor borgerne er - Givtigt samarbejde mellem Randers Sundhedscenter og civilsamfundet

Kickstart dit rygestop

Motivation og afhængighed- Det rette rygestoptilbud

Tobaksforebyggelse – en sammenhængende indsats 13-20 år

En flerstrenget tobaksindsats for Favrskovs børn og unge. Formålet med indsatsen er at skabe en ramme for et fælles fremtidigt samarbejde om at mindske antallet af unge rygere i Favrskov Kommune.

Køge Kvitter Smøgerne

’Gammeldags’ rekruttering via lokale medier fx pressemeddelelse, omdeling af materialer på biblioteker, Borgerservice, PL og lokal annoncering på Facebook

Gratis nikotinsubstitution

Rygestop for storrygere og sårbare borgere - Vil gratis udleveret nikotinerstatning til deltagerne på kommunens gratis rygestophold øge rekrutteringen til kommunens rygestophold og fastholdelsen af rygestoppet efterfølgende?

Sund i Naturen – forløb for stressede mænd i naturen

Reducering af stress- og depressionssymptomer hos mænd i Københavns Kommune

Rigere Uden Røg – Odense

Økonomisk incitament til rygestop for borgere med lav socioøkonomisk status. Virker det?