Sundere sammen i Furesø Kommune

En indsats der støtter Furesø´s borgere i at komme tættere på jobmarkedet gennem socialt samvær og bevægelse

Udskriv case

Kontakt

Henriette Jansen
Sundheds- og udviklingskonsulent
Furesø Kommune

Tlf: 72 16 53 84
hcj1@furesoe.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

50.000 - 100.000

Kommune/organisation

Formål

Projektet formål er at styrke sårbare og jobløse borgere i at komme tættere på arbejdsmarkedet gennem øget socialt samvær og bevægelse (Self- efficacy, styrkelse af mental og fysisk sundhed og sociale kompetencer)

Målgruppe & Arena

Det er borgere i ressourceforløb, der primært er målgruppen. Indsatsen er forankret i Jobcenteret og afholdes i den lokale volleyklubs idrætslokale.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

-

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Der arbejdes konkret med fremme af self efficacy gennem bevægelse og idræt. Bevægelsesdelen varetages af eksternt ansatte idrætsinstruktører med baggrund i DGI i samarbejde med en virksomhedskonsulent fra Furesø Kommune. Virksomhedskonsulenten sørger for koblingen til beskæftigelse og er ansvarlig for indhold i gruppesamtaler i forbindelse med træningen – samt følger den enkelte borgers progression. Alle træninger indledes og afsluttes med fællessnak i gruppen – hvor borgerne tjekker ind – og bagefter evaluerer dagens træning.
  Der har været sundhedsfaglige oplæg / gruppedrøftelser vedr. søvn, kost osv.

  2 x træninger ugentligt.
  De 6 ugers forløb er blevet forlænget, således at der ikke er ”udløbstid” på deltagelse, men at Sundere Sammen er et tilbud man kan benytte sig af så længe der er behov.
  Pt. er Sundere Sammen ved at finde en ny forankringsbase ifbm med varig implementering– det diskuteres om det skal placeres i Kultur, Idræts- og Fritids fritidsforvaltningen og kobles tættere på fritidsvejledningern, eller eventuelt placeres i frivilligcentret.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Forankret i jobcenter. Virksomhedskonsulent har ansvar for træningen og forløbet. Der er en styregruppe med centerchefer fra hhv. jobcenter, fra sundhedsforvaltning (center for sundhed og seniorliv) og fra Udviklingsafdeling

  Rekruttering

  Gennem jobcenter – det er borgere i ressourceforløb, der primært er målgruppen. De bliver henvist af deres sagsbehandler. I 2019 har godt 30 deltaget/deltager i Sundere Sammen. Målgruppen er senere i projektet udvidet således at borgere i andre forløb (fx i genoptræning) også kan blive henvist til tilbuddet. Der har også været henvist medarbejdere fra Furesø Kommune efter sygdomsforløb.

  Økonomi pr. år

  50.000 - 100.000

  "Jeg tager succesoplevelserne med mig videre ind i dagen. Jeg føler mig mindre ensom, når jeg går til Sundere Sammen”

  Anonym , Borger, Furesø Kommune

  Virkning

  Der er foretaget gruppeevalueringer med deltagerne, med udgangspunkt i fokusgruppeinterview. Deltagerne vurderer hver gang de enkelte træninger og sætter ord på hvorfor det har været godt / skidt.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Sørg for brobygning til foreningslivet fra start. Vær ikke bange for at blande diagnoser. Vores erfaring er at borgere der har mange ”bogstav” udfordringer (ADHD, depression osv.) har gavn af hinanden og hver især får lidt fri for deres diagnoser. Borgere med svære diagnoser, såsom svær PTSD, skitzofreni, er meget smerteplagede (nervebetændelse o. lign) mm. er dog svære at integrere i et tilbud med så vide / løse rammer. De øvrige borgere oplevede at den fysiske træning har hjulpet med deres smerter, givet dem mere bevægelse og tro på sig selv.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Det var ikke indledningsvist nemt at overbevise organisationen om at idræt og bevægelse kan føre til jobparathed. Det er meget svært at kanalisere ressourcer fra egen kommune ind i projektet (fx samarbejdet om at få lov at låne en fysioterapeut på fast basis fra genoptræningscentret er ikke lykkes pt..)

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Tværfagligt fokus, god tid til at gøde jorden for projektet og en styregruppe der har fulgt det undervejs. Forarbejdet og relationer på tværs i organisationen er vigtige.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Fastholdelsescaféer

  Randers Sundhedscenter tilbyder alle deltagere på rygestopkurser og individuelle forløb at komme til fastholdelsescaféer efterfølgende.

  Sammen i vildmarken – Nordfyns Kommune

  Succesoplevelser i naturen for familier med overvægtige børn

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x