Tobaksforebyggelse på ungdomsuddannelser i Ringsted Kommune

Information og dialog om fordelene ved røgfrihed

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Kontakt

Lene Ulriksen
Sundhedskonsulent
Sundhed & Træning i Ringsted Kommune
Tlf: 57628032
sundhedsteam@ringsted.dk

Formål

Formålet med indsatsen er at informere elever om fordelene ved røgfrihed, og skabe mulighed for dialog om hjælp til rygestop.

Målgruppe & Arena

Primær målgruppe er elever mellem 15 og 25 år - Sekundær målgruppe er elever over 25 år.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/01/2019

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Information og undervisning

Beskrivelse af indsats

Indsatsen indebærer, at uddannelsesinstitutioner årligt tilbydes et antal rygeforebyggende besøg med henblik på at understøtte, at antallet af unge rygere i Ringsted falder i årene fremover. Der er typisk 1-3 besøg á 2 timers varighed med 2-3 ugers mellemrum.
Ved besøget har eleverne mulighed for at få information og en snak om rygning og andre tobaksprodukter, deltage i en konkurrence ved at svare på spørgsmål om rygning, få idéer til andre pauseaktiviteter end rygning, samt at få lavet en kuliltemåling.

Vi bruger materiale fra Kræftens Bekæmpelse: postkort og roll up med ”Tør du udfordre en ven?” og tip en 13’er-hvor de kan vinde et biografgavekort. Se vedhæftede filer.

Hvis eleverne er over 18 år kan de deltage i kommunens rygestoptilbud. Hvis ikke, anbefaler vi dem at bruge Stoplinien og Xhale app’en (det anbefaler vi uanset alder). I og med, at vi er der to gange indenfor en måneds tid, har vi også korte samtaler med eleverne på stedet.

Organisering og samarbejdspartnere

Indsatsen startede som et projekt i 2018, hvorefter den fortsatte i drift fra januar 2019. Indsatsen er forankret i Sundhed & Træning i Sundheds- og Omsorgscenteret. Samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne blev etableret i projektperioden.

Rekruttering

Vi har rekrutteret elever ved at være synlige og let tilgængelige på dagene for besøget, hvor vi har stået klar med diverse information, konkurrencer etc. om rygning og tobaksprodukter. Metoden har fungeret godt med 217 elever, som har været forbi til en snak og 106 elever, som har fået lavet en kuliltemåling i 2019, fordelt på 3 uddannelsesinstitutioner.

 

Økonomi pr. år

< 50.000

Projektet fik bevilliget 60.000 kr. fra Ringsted Kommunes Forebyggelsespulje 2017.
Til drift er der afsat 3000 kr. årligt til materialer og 80 medarbejdertimer til koordinering og besøg.

 

Indsatsen indebærer, at uddannelsesinstitutioner årligt tilbydes et antal rygeforebyggende besøg med henblik på at understøtte, at antallet af unge rygere i Ringsted falder i årene fremover. Der er typisk 1-3 besøg á 2 timers varighed med 2-3 ugers mellemrum.

Runa Vejborg Christiansen, Sundhedskonsulent, Ringsted Kommune

Virkning

Målet med indsatsen er, at andelen af unge rygere falder. Det er ikke muligt at påvise en direkte effekt, men der følges op på udviklingen gennem Sundhedsprofilen for Region Sjælland og undersøgelser fra Kræftens Bekæmpelse.

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

 

 

 

 

Relateret cases

Røgfri Erhvervsskoler

Projekt der understøtter erhvervsskoler i at implementere røgfri skoletid - et samarbejdsprojekt mellem Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen

Røgfri skoletid på Viby Gymnasium og HF i Aarhus Kommune

Hvilke fællesskaber kan udvikles, der kan erstatte rygefællesskabet på viby Gymnasium og HF og hvilke aktiviteter kan understøtte Røgfri Skoletid?

X:IT – Forebyg rygning i grundskolen

En evidensbaseret indsats, der har til formål at forebygge rygning blandt elever i udskolingen

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!