Integrering af mennesker med og uden handicap i et fællesskab omkring bevægelse i naturen – Lolland Kommune

Projekt Naturens Rige

Udskriv case

Kontakt

Sarah Vega Møller

Tlf:

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formålet med de to events har været at højne sundheden blandt alle borgerne i kommunen gennem det at være aktiv i naturen, samt at integrere mennesker med og uden handicap i et fællesskab omkring bevægelse i naturen. Derudover har det også været et mål at skabe synlighed omkring CFH, så borgerne i Lolland Kommune er blevet bedre kendt med centeret og har fået et større indblik i, hvad CFH arbejder med.

Målgruppe & Arena

Der har ikke været en specifik målgruppe for de to events. Aktionslæringsgruppen havde et ønske om at nå ud til alle borgerne i Lolland Kommune, og derfor var begge events i både Maribo og Nakskov åbne arrangementer, hvor alle kunne møde op og deltage i større og mindre grad.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

-

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Det første event var et Cannonball-løb, som Team Tvilling Lolland18 var hovedansvarlig for. Der var tilmeldt over 200 deltagere til løbet og flere var mødt frem som tilskuere. CFH bakkede op om arrangementet ved at tilbyde mad, som blev lavet i samarbejde med Madkulturen. Det var borgere fra CFH, der var med til at lave og servere maden. Derudover stod CFH’s personale for tilbud om massage og akupunktur efter løbeturen, ligesom det også var muligt at prøve jumping-fitness (en træningsform på små trampoliner).

  Det andet event, Havnens Dag, var et kommunalt tiltag, hvor borgerne bl.a. kunne besøge patruljefartøjet Najaden, samt andre skibe som Nakskov Marineforening stillede til rådighed, sejle i gummibåde, prøve åbne værksteder med dampmaskiner, høre foredrag, fiske krabbermed en naturvejleder, købe diverse mad og drikkelse osv. CFH deltog med deres jumpingtrampoliner, som alle kunne komme og prøve, samt stillede cykler til rådighed så bl.a. borgere med handicap kunne blive transporteret rundt og dermed se alle aktiviteterne.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Aktionslæringsgruppen har bestået af to sundhedsmedarbejdere fra CFH, hvoraf den ene har været projektleder i gruppen. Medarbejderne er ansat til at have særlig fokus på træning og sundhed for borgerne tilknyttet CFH. Derudover har gruppen bestået af en ansvarlig for frivillig-foreningen17, og en pædagog der arbejder med borgerne fra CFH.

  Rekruttering

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  ”… vi har fået en rigtig god forståelse for, hvad vi hver især kan bidrag med og hvor vi
  supplere hinanden super godt, så det er noget, der giver noget på den lange bane også. Vi bruger det rigtig meget nu. Altså vi har fået åbnet nogle døre (…) og vi har fået en meget bedre forståelse for, hvad hinanden laver og hvordan vi kan arbejde sammen.”

  Aktionslæringsgruppen Lolland 2019, ,

  Virkning

  Borgerne fra CFH er blevet mere åbne og hjælpsomme.
  Borgerne fra CFH har fået større selvtillid.
  Borgerne har fået en større tillid til aktionslæringsgruppen (kommunen), da gruppen i højere grad har involveret sig selv og arbejdet sammen med borgerne fra CFH.

  Der er blevet etableret et bredt samarbejde på tværs af mange organisationer. Dette har givet en del kontakter og bekendtskaber, som muliggør et fremadrettet
  samarbejde.
  Borgernes kendskab til Center For Handicap og centerets aktiviteter er øget. Det har haft betydning, at indsatsen er foregået udendørs, da det har bidraget med en åbenhed.
  Indsatsen har givet mod på og motivation til at skabe andre udeaktiviteter for Center For Handicaps borgere.
  Det interne samarbejde har været givende, da det har været lærerigt og har skabt en større forståelse for den enkeltes arbejdsområde.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x