Genbrugsværksted i Egedal kommune – udviklet af mænd, men åbent for alle

Mænd i fleksjob, på førtidspension eller groet fast i sofaen. En målgruppe, der kan være svær at nå, men hvor kombinationen af et glimrende borgerinitiativ og samarbejde på tværs gjorde det muligt

Udskriv case

Kontakt

Ida Vanman Jakobsen
Netværkskonsulent
Egedal Sundhedscenter

Tlf: 72596785
ida.jakobsen@egekom.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

At lave et genbrugsværksted i Stenløse kulturhus, hvor man kan få repareret eller fornyet/genudviklet ting, der ellers ikke ville blive repareret. Fx kunne det være at bygge gamle blæseinstrumenter om til lamper.

Initiativtagerne er en gruppe mænd, der savnede fællesskab i lokalområdet for mænd, der stadig er i den erhvervsaktive alder, selv hvis de ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet. Målgruppen er førtidspensionister, efterlønnere og fleksjobbere, men alle mænd over 18 år er velkommen i foreningen.

Værkstedsideen bygger på, at det skal være et socialt mødested for dé der ønsker at komme, hvor man sammen med andre mænd kan lave byggeprojekter til gavn for medborgere og for lokalsamfundet i almindelighed. Ideen er udviklet af en mandegruppe, der nyligt har etableret sig som forening, hvor de mødes og drøfter projekter, designer og reparer eller bygger, imens de hygger.

Værkstedet de har udviklet er åbent for alle borgere i Egedal, i den åbningstid, hvor foreningen ikke mødes, men kræver uddannelse til at betjene værkstedets værktøj og maskinerne.

Helt konkret vil værkstedet kunne skabe rammerne for:
• Mere fællesskab mellem kommunens borgere – alle er velkomne
• Gøre det muligt at lave projekter i fællesskab eller få sparring på projekter med ligesindede
• Skabe et rum for mennesker med lyst til ’bruge hænderne’
• Imødekomme behov for mandefællesskaber, da ansøger gruppen, der er en mandeklub, ønsker at bruge værkstedet nogle faste klubtider til eget fællesskab
• Muliggøre mesterlære – på tværs af generationer, køn, socialklasse mm.
• Skabe liv og identitet til kulturhuset

Delmål: Skaffe lokale, etablere gruppe, skaffe midler til værktøj etc.

Målgruppe & Arena

Indsatsen sker i samarbejde med en udsat borgergruppe fra socialpsykiatrien og med lokale mænd i almindelighed, der savner projekter at arbejde med og fællesskab.
Foregår i et kulturhus med primært fokus på at bygge et værksted op, hvor man kan lave kreative projekter sammen til gavn for deltagerne og lokalsamfundet som helhed.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

07/11/2022

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Denne case er vokset ud af Sund By Netværkets tværkommunale indsats Kulturens Rige. Et aktionslæringsforløb, hvor syv medlemskommuner i samarbejde med Sund By Netværket, Aktionsuniversitetet og Danmarks Underholdningsorkester i perioden 2021-2023 har arbejdet med, hvordan kommunen kan bruge kunst og kultur som løftestang for mentalt forebyggende og sundhedsfremmende arbejde – på tværs af afdelinger, forvaltninger og lokale kulturinstitutioner, foreninger og borgere.
  Det metodiske afsæt i Kulturens Rige er de 6 P’er som Sund By Netværket, qua vores WHO-ophav, arbejder med som en måde at omsætte verdensmålene til folkesundhedsarbejdet, en slags mønsterbrud i arbejdet med at fællesskabe sundhedsfremmeindsatser: People, Participation, Place, Prosperity, Peace og Planet.

  Fokus: ensomme mænd, midt i livet.
  Indsatsen er målrettet en gruppe, vi historisk har svært ved at nå, med almindelige sundhedsfremmende initiativer, hvorfor der skulle tænkes ‘ud af boksen’. For at få mændene interesseret i at deltage og til at møde op, har det været væsentlig at have styr på rammen de skulle mødes i – dvs. et sted at mødes, et fast mødetidspunkt, noget at mødes om og frem for alt, noget der binder sammen dvs. kaffe og lidt spiseligt.
  Formålet er at modvirke ensomhed, men også at give mændene nyt indhold i dagligdagen til gavn for dem selv og andre. Flere er fysisk begrænsede og føler sig ofte set skævt til, men i gruppen er det ikke et problem at være rollatorbruger eller handikappet, man kan deltage på mange måder. Dog et vigtigt opmærksomhedspunkt, at lokalet man er i, er handikapvenligt.

  Alkoholfrit mødested med fokus på fællesskab.

  Inspiration fra Forum for mænds sundhed, grundtanken i Hemmingway klub og Mænds mødesteder

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Initiativet er borgerdrevet, men faciliteret i samarbejde med den primære tovholder Ida (netværkskonsulent), der arbejder med fællesskaber og mental sundhed (sundhedsområdet) og Kulturhuskoordinator Anders, der hjalp med etablering af rammerne i kulturhuset.

  Projektet er udsprunget af Kulturens Rige, hvor tværfagligt samarbejde mellem kultur og sundhedsområdet har tydeliggjort en fællesdagsorden ift. fællesskaber og mental sundhed. Ledelsesmæssig opbakning til at tænke nye muligheder og se synergieffekter på tværs har gjort det nemmere at reagerer på borgerinitiativet.

  Rekruttering

  Borgergruppen (2 borgere, der har været kendt i forbindelse med andre projekter), har selv været de primære initiativtagere på ideen. De har reklameret for tilbuddet i egne netværk. Derudover har netværkskonsulenten via sundhedsfaglige kollegaer rekrutteret deltagere, der allerede er kendte i andre tilbud, som kunne være interesseret i tilbuddet.
  Socialområdet særligt socialpsykiatrien, har været opmærksom på tilbuddet. Næste step er at holde oplæg for beskæftigelsesområdet og derudover der planlagt en større informationskampagne på sociale medier (primært facebook) og den sociale platform Boblberg.dk.
  Grunden til at det på nuværende tidspunkt ikke er sket, er at lokalet har været under ombygning, så det pt. kun har kunnet rumme de nuværende deltagere. Fra start april iværksættes yderligere markedsføring.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Indsatsen koster ikke andet end kommunale medarbejdertimer (samarbejdet på tværs) og lokalebrug, men denne er gratis i kulturhuset for foreninger.

  Dog et lille udlæg til fællesspisning og fejring af opstart samt kaffe og småkager (under 1000 kr.).

  "Det har gjort en kæmpe forskel for mig at kunne mødes med andre, ellers ville alle mine aftener have været alene foran fjernsynet"

  Søren, Deltager i mandegruppen,

  Virkning

  Projektet er i gang og der er derfor ikke lavet formel evaluering på det endnu. Denne er sat til at skulle laves, når foreningens lokale er færdigrennoveret og i værkstedet helt i drift - forventeligt sommeren 2023.
  Der sker løbende mundtligt evaluering ift. den værdi mandegruppen føler værkstedet skaber, når de mødes. Denne dialog faciliteres af netværkskonsulenten, der lejlighedvist dukker op til møderne (mellem hver 14. dag eller hver 3. uge)
  Feedbacken bruges til at tilpasses tilbuddet/hjælpen fra kommunen ift. rammerne (fx mødetid) ud fra brugernes ønsker og oplevelsen af hvordan tilbuddet udvikler sig.

  Evalueret

  Nej, Ikke evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  At der har været en borger, fra den primære målgruppe (førtidspensionist i 50'erne) med i hele projektet, har gjort at vi fra start af, har fået etableret et projekt i øjenhøjde med brugerne. Der er mange nuancer, der havde kunnet være overset, hvis vi ikke havde haft ham med. Fx ift. udvikling af informationsmaterialet (der har været meget begrænset), som borgeren flere gange har talt fra at blive for 'kommunalsk' eller for 'damet'. Det er klart en anbefaling at lytte til brugeren, selvom man måske mener, man ved bedre. I hvert fald oplevede vi, at borgere vi normalt ikke når, møder op - hver gang - kan snakke om svære emner og føler, der er lavet et tilbud der passer til dem.

  Vi har haft fokus på god modtagelse - man skal føle sig set og velkommen, og sørget for, at man altid har kunnet få en kop kaffe/te eller vand. Det virker måske simpelt, men det at spise eller drikke sammen, er en stor glæde for mænd, der mødes.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Betydning og værdien af at skabe en fast ramme: dvs. mødetidspunkt og sted. Og at mødes om NOGET, fx et byggeprojekt eller at skulle udvikle noget sammen (her et værksted).
  At have et anker i hyggen (kaffe/te/spiseligt). Og slutteligt, vigtigheden af at kunne ‘komme som man er’ og ikke mødes i et for klinisk setup (fx i et sundhedshus), men hellere i et kulturelt setup eller udendørs, hvor der oftere er en mere afslappet stil (og plads til forskellighed).

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Mændene har mødtes og været i et Kulturhus under ombygning – det har gjort rekrutteringen af en større borgergruppe vanskelig, men tilgengæld har gruppen nydt at mødes i byggestøv og et uformelt miljø.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  At vi har taget udgangspunkt i kulturliv, har skabt en anden forståelse af målgruppen og arenaen som de færdes i – mændene mødes for at være kreative sammen ikke for at modvirke ensomhed, som man ellers kunne have som fokus ift. en klassisk sundhedsindsats. Når fokus er på det der virker, frem for det der er ‘problemet, undgår man sygeliggørelse og stigmatisering og i stedet, nærer man deltagerne mulighed for at skabe en ny livsfortælling eller identitet gennem kreative projekter og processer sammen med andre.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x