Alle cases indenfor:

Pædagoger

Familieorienteret sundhedsindsats i Gellerupparken/Toveshøj i Corona-tiden

En helhedsorienteret indsats med sundhed i familierne i Aarhus Kommune

Gravide rygere i Esbjerg Kommune

Indsats til sårbare gravide rygere med andre udfordringer end graviditet
image_016

Fastholdelsescaféer

Randers Sundhedscenter tilbyder alle deltagere på rygestopkurser og individuelle forløb at komme til fastholdelsescaféer efterfølgende.

Tobaksforebyggelse – en sammenhængende indsats 13-20 år

En flerstrenget tobaksindsats for Favrskovs børn og unge. Formålet med indsatsen er at skabe en ramme for et fælles fremtidigt samarbejde om at mindske antallet af unge rygere i Favrskov Kommune.

Røgfri Skoletid i Københavns Kommune: Rygevaneundersøgelse 2018, før-måling.

En baselineundersøgelse af udskolingselevers (7.-9. klassetrin) ryge- og tobaksvaner, oplevelser relateret til rygning i skoletiden og synlig rygning i skoletiden.

Sundere sammen i Furesø Kommune

En indsats der støtter Furesø´s borgere i at komme tættere på jobmarkedet gennem socialt samvær og bevægelse

3 ½ års besøg i Nyborg Kommune

Sundhedsplejerskens 3 ½ års besøg i daginstitutioner

InnoAgeing, Innovativ Aldring med Verdensklasse Natur.

Fremme af aktiv aldring med og i naturen, for mænd i Tønder Kommune

Ligestilling i læringsmuligheder

Normkritisk kompetenceudvikling på tværs i Fredensborg Kommune

Sammen i vildmarken – Nordfyns Kommune

Succesoplevelser i naturen for familier med overvægtige børn

Forebyggelseskaravane i 7./8. klasse i Køge Kommune

En hel dag med workshops v/ Sex og Samfund, SSP, Lungeforeningen/sundhedsplejen, Politi, Teater Sporen streng - Stakkels teenager + efterfølgende forældrearrangement