Alle cases indenfor:

Foreninger

Naturligvis

Indsats for børn og unge med særlige behov i Thisted Kommune

Sund i Naturen – et tilbud til dig med stress, angst eller depression

Forøget livskvalitet med naturen som ramme i Fredensborg Kommune

Digitalt Rygestop

Afprøvning af en anderledes rygestopindsats målrettet psykisk sårbare

Røgfri skoletid på Viby Gymnasium og HF i Aarhus Kommune

Hvilke fællesskaber kan udvikles, der kan erstatte rygefællesskabet på viby Gymnasium og HF og hvilke aktiviteter kan understøtte Røgfri Skoletid?

LÆR AT TACKLE angst og depression – online

En online mestringsindsats for borgere med symptomer på angst og/eller depression

Røgfri Erhvervsskoler

Projekt der understøtter erhvervsskoler i at implementere røgfri skoletid - et samarbejdsprojekt mellem Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen

Den gode skolestart

Brobygningsarbejde mellem skole og børnehaver, hvor børn møder børn gennem leg og bevægelse.

Familieorienteret sundhedsindsats i Gellerupparken/Toveshøj i Corona-tiden

En helhedsorienteret indsats med sundhed i familierne i Aarhus Kommune

Rigtige mænd i lokalområderne

Fysisk aktivitet, fællesskab og foreningsliv i Viborg Kommune