Alle cases indenfor:

Diabetes-patienter

Spring ud i det RØGfri

Rygestopkursus under åben himmel for mænd

Rygestop og motion

Et anderledes rygestopforløb med fokus på fysisk træning i lokalt fitnessenter

Storrygerindsatsen 2018 – Herning Kommune

Et styrket samarbejde med alment praktiserende læger og sygehus omkring rekruttering af storrygere ved hjælp af VBA - metoden, gratis nikotinsubstitution og elektroniske henvisninger

Røgfrihed For Alle

Tobakforebyggelse målrettet socialt udsatte på væresteder - Samling af resultater fra 12 kommuner

Røgfri Skoletid i Københavns Kommune: Rygevaneundersøgelse 2018, før-måling.

En baselineundersøgelse af udskolingselevers (7.-9. klassetrin) ryge- og tobaksvaner, oplevelser relateret til rygning i skoletiden og synlig rygning i skoletiden.

Digitalt Rygestop

Afprøvning af en anderledes rygestopindsats målrettet psykisk sårbare

Henvisning til rygestop med brug af VBA (Very Brief Advice) på hospital

Tværsektorielt samarbejde mellem Sygehus Lillebælt og omkringliggende kommuner

Gratis udlevering af nikotinsubstitution

Vederlagsfri udlevering af nikotinsubstitution i forbindelse med deltagelse på ordinære rygestopforløb målrettet borgere i Odense Kommune

Tobaksforebyggelse på ungdomsuddannelser i Ringsted Kommune

Information og dialog om fordelene ved røgfrihed

Røgfri skoletid på Viby Gymnasium og HF i Aarhus Kommune

Hvilke fællesskaber kan udvikles, der kan erstatte rygefællesskabet på viby Gymnasium og HF og hvilke aktiviteter kan understøtte Røgfri Skoletid?